V momentě, kdy dílo/umělec, ale i samotní návštěvníci vstoupí do galerie vzniká mezi nimi jisté pouto/propojení. A právě tento moment se stal ústředním motivem navrhovaného logotypu a vizuálního stylu pro GMU.

Množením litery „M“ vzniká souvislý pás, který lze donekonečna natahovat, což umožňuje libovolné variování v rámci vizuálního stylu. Základní podoba této litery je znásobena pouze jednou, tak aby byla zachována jasná čitelnost. I přesto si nese základní podoba logotypu GMU jistou dynamiku a vibrace, které v sobě umění a jeho různorodost pojetí snoubí.

Systém je velice otevřený právě s ohledem na různorodost pořádaných akcí, nejen výstavního charakteru. Není definována barva ani pevné umístění. V titulcích je možné používat i jiná písma, tak aby bylo možné co nejlépe a nejvýstižněji reagovat na aktuální obsah. A zároveň zůstal otevřený prostor pro spolupráci s dalšími designéry.

nerealizováno / 3. místo
Back to Top